Kasa z kopią papierową, elektroniczną czy online? Oto jest pytanie.

Do kiedy można używać kas oraz drukarek fiskalnych z kopią elektroniczną i papierową? 2

Od 1 maja 2019 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, m.in. wprowadzające nowy typ urządzeń fiskalnych online oraz nakładające wobec wyznaczonych grup przedsiębiorców obowiązek wymiany urządzeń fiskalnych na te nowego typu. W międzyczasie zaczęły pojawiać się artykuły na ten temat, w których jest mowa o tym, że urządzeń fiskalnych „starszego typu” z kopią papierową lub elektroniczną, będzie można używać do 31.12.2022 roku. Niestety jest to fałszywa informacja.

Na końcu artykułu szybka odpowiedź.

Żywotność urządzeń fiskalnych czyli żywotność modułu fiskalnego

Oprócz uszkodzeń mogących wystąpić podczas pracy urządzenia w postaci uszkodzeń mechanicznych czy uszkodzeń części elektronicznych, kasy oraz drukarki fiskalne mają ustaloną przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, minimalną żywotność dotyczącą wyszczególnionych operacji jakie można na nich wykonać. Więc oprócz uszkodzeń samego urządzenia, czy to mechanicznych, czy elektronicznych, urządzenia można używać do momentu:

  1. Określonej liczby raportów dobowych – każdy producent programuje swoje urządzenie na określoną liczbę wykonania raportów dobowych (minimalna liczba jest określona w ustawie o urządzeniach fiskalnych i wynosi 1830). Po przekroczeniu tego limitu zapełnia się pamięć fiskalna, a same urządzenia przechodzą w tryb „tylko do odczytu”.
  2. 30 zmian matrycy stawek VAT – czyli tyle razy możemy zmieniać przypisanie stawek VAT do liter matrycy. Kolejnej zmiany dokonać już nie możemy.
  3. 200 awaryjnych zerowań RAM – gdy program urządzenia fiskalnego napotka problem, z którym nie może sobie poradzić lub nastąpi awaria w module fiskalnych, urządzenie wykonuje zerowanie pamięci RAM.
  4. 25000 istotnych zdarzeń – tylko w przypadku nowych urządzeń Online

Jedyną możliwością „wskrzeszenia” urządzenia po wystąpieniu powyższych zdarzeń i korzystanie z niego w dalszej pracy jest, po wcześniejszym dokonaniu odczytu z pamięci fiskalnej, wymiana modułu fiskalnego oraz ponowna fiskalizacja, po której możemy dalej korzystać z naszej kasy.

Kasy i drukarki fiskalne z kopią papierową

Urządzenia fiskalne tego typu będzie można zakupić do 31.08.2019 roku. Po tym czasie nowe urządzenia będą niedostępne jak również nie będzie możliwości wykonania wymiany modułu fiskalnego u producenta. Czyli jeżeli wystąpi uszkodzenie lub przepełnienie pamięci fiskalnej w naszym urządzeniu z kopią papierową, niestety będziemy musieli oddać je do utylizacji, pamiętając oczywiście o wykonaniu odczytu pamięci fiskalnej.

Kasy i drukarki z kopią elektroniczną

Urządzenia tego typu będzie można kupić i zafiskalizować do 31.12.2022 roku. Po tym czasie zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej z kopią elektroniczną będzie niemożliwy.

Natomiast, osoby, które do tego czasu kupią i zafiskalizują urządzenie przed datą graniczną (31.12.2022), będą mogły dalej urządzenia używać, a przy awarii modułu fiskalnego lub skończeniu się pamięci fiskalnej nadal będzie można wymienić pamięć fiskalną oraz zafiskalizować urządzenie, tylko i wyłącznie na ten sam nr NIP, nawet po dacie granicznej.

Kasy fiskalne online

Od 1 maja 2019 roku posiadamy na rynku kasy oraz drukarki fiskalne online. Rozporządzenie, o którym jest mowa na początku nakłada na niektóre grupy przedsiębiorców z tym dniem obowiązek wymiany posiadanej kasy lub drukarki fiskalnej na nowy typ urządzeń, online, łączących się poprzez internet z Centralnym Repozytorium Kas. 

Pełen wykaz grup, które muszą wymienić kasę fiskalną na online

Podsumowanie

Jeśli nie prowadzisz działalności objętej obowiązkową wymianą na kasę fiskalną online.

Jeśli twoje urządzenie działa poprawnie.

Jeśli posiadasz kasę lub drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną lub urządzenie Online.

To MOŻESZ używać obecnej kasy czy drukarki fiskalnej po dacie 31.12.2022 i masz możliwość wymiany w niej modułu fiskalnego i ponownej fiskalizacji.

Obraz Robin Higgins z Pixabay

2 Comments

  1. Czemu wprowadzają Państwo użytkowników urządzeń fiskalnych w błąd? Przepisy które Państwo przytaczacie stanowią, że urządzenia z kopią elektroniczną będą miały homologacje wystawianą najdalej do 31 grudnia 2022 roku, jednak utrata homologacji oznacza, że urządzenie nie będzie mogło zostać sprzedane bądź zafiskalizowane po wymianie pamięci na INNY NUMER NIP NIŻ DO TEJ PORY. Oznacza to jedynie, że sytuacja będzie wyglądała dokładnie tak samo jak w tym momencie z ogromną ilością urządzeń których użytkownicy używają, a które już homologacji nie posiadają, po zapełnieniu się pamięci użytkownik może dokonać jej wymiany pod warunkiem, że urządzenie będzie zafiskalizowane na ten sam numer NIP na który było zafiskalizowane wcześniej.

    1. Faktycznie sytuacja wygląda tak jak Pan pisze, czyli, że będzie można zafiskalizować urządzenie po wymianie modułu bez zmiany NIP po dacie granicznej, tj. 31.12.2022. Walczymy z dużą dezinformacją w tym temacie, a sami popełniliśmy błąd! Bardzo dziękujemy za sprostowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close