Kasy fiskalne firmy Posnet, modele online

Kasy fiskalne online Leave a comment

W celu m.in. ograniczenia szarej strefy w dniu dzisiejszym sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nową kategorię kas rejestrujących – kasy fiskalne online

Prawo to nakłada obowiązek posiadania kas fiskalnych, które automatycznie wysyłają dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane te będą cyfrowym zapisem wydanego paragonu. Zapis ten będzie pozbawiony jakichkolwiek informacji o konsumencie nabywającym dane produkty czy usługi,oprócz numeru identyfikacji podatkowej nabywcy jeśli ten taki numer poda przy transakcji.

Okres przejściowy wymiany kas fiskalnych

Z przyjętej ustawy wynika, że do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas będą mogli korzystać:

 • przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Przed końcem grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).

Terminy obowiązkowego przejścia na kasy ONLINE mogą zostać przedłużone przez Ministra Finansów.

Sam wymienisz urządzenie na wersję online możesz nie dostać zwrotu za zakup

Osoby, które mogą używać urządzenie fiskalne z papierową lub elektroniczną kopią, mogą wymienić je na wersję online przed upływem powstania obowiązku wymiany, jednakże w tym momencie nie mogą skorzystać z ulgi w kwocie do 700 zł za zakup urządzenia online. Można starać się o zwrot dopiero gdy powstanie obowiązek wymiany.

Kasa fiskalna firmy Novitus, model Next online

WAŻNE! Ulga na zakup pierwszego urządzenia fiskalnego w wersji z kopią papierową lub elektroniczną tylko do 30 kwietnia 2019

Osoby planujące zakup kasy lub drukarki fiskalnej z elektroniczną lub papierową kopią jeszcze w tym miesiącu, muszą zarejestrować urządzenie i dokonać na nim pierwszej transakcji fiskalnej do końca 30 kwietnia 2019 żeby spełnić ustawowe wymagania do podstawy zwrotu pieniędzy za zakup tego urządzenia w kwocie 90% kosztów jednak nie więcej niż 700 zł na każde nowe urządzenie. 

Gdy pierwsza transakcja zostanie dokonana już 1 maja 2019 roku, przedsiębiorca traci prawo do ulgi z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego (lub pierwszych wielu urządzeń).

Ulga po tym okresie obowiązuje tylko dla tych przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek wymiany urządzenia na wersję online lub dla tych, którzy zdecydują się kupić urządzenie w wersji online!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close