Obowiązkowe oświadczenie pracowników obsługujących urządzenia fiskalne Leave a comment

Załącznik nr 1 do rozporządzenia do pobrania [ KLIKNIJ TUTAJ ]

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816) nakłada na podatnika obowiązek zapoznania wszystkich osób w firmie obsługujących kasy oraz drukarki fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem pracownika, które musi zostać przez niego podpisane w dwóch egzemplarzach i przechowywane przez podatnika oraz pracownika. W § 6. pkt 3. czytamy: 

„§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Pracodawca musi zapoznać pracownika o powyższych obowiązkach oraz podpisać oświadczenie z pracownikiem:

  • do 31 maja 2019 dla osób już zatrudnionych 
  • przed dopuszczeniem osoby do obsługi urządzenia fiskalnego każdego nowo zatrudnionego pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close