Urądzenia fiskalne - o tym powinieneś pamiętać

Urządzenia fiskalne – o tym musisz pamiętać! Leave a comment

Jeśli jesteś już posiadaczem zafiskalizowanej kasy, przeszedłeś szkolenie z jej obsługi, rzeczy, o których bezwzględnie musisz pamiętać to:

– obowiązek dokumentowania każdej transakcji wobec klienta indywidualnego poprzez wydruk paragonu fiskalnego;

– każdy dzień, w którym były generowane paragony powinien być zakończony wykonaniem fiskalnego raportu dobowego zerującego. Przepisy zezwalają na wykonywanie go np. następnego dnia, ale bezwzględnie przed sprzedażą. Dla wygody własnej (i księgowego) warto drukować je tego samego dnia;

– zamknięcie miesiąca sprzedaży poprzez wydruk raportu miesięcznego. Wykonujemy go między pierwszym a dwudziestym piątym dniem KOLEJNEGO miesiąca. Raport miesięczny w wersji pełnej, to wydruk wszystkich raportów dobowych, wykonanych w poprzednim miesiącu i na końcu zsumowanie ich w odpowiedniej formie;

– bez zbędnej zwłoki zgłaszasz do swojego serwisu wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu kasy czy drukarki fiskalnej;

– nie rzadziej niż raz na dwa lata wykonanie obowiązkowego przeglądu urządzenia. Fakt wykonania przeglądu powinieneś mieć odnotowany w książce kasy;

– jeśli urządzenie z którego korzystasz, to urządzenie online – powinieneś zapewnić jemu dostęp do Internetu w sposób ciągły. Dostęp do Internetu jest wymagany wtedy, kiedy urządzenie jest uruchomione. W przypadku, kiedy nie możesz wywiązać się z tego obowiązku – skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym, gdzie zostanie dla Ciebie ustalony indywidualny harmonogram przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas;

– w przypadku zagubienia Książki Kasy musisz w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie Naczelnika właściwego Tobie Urzędu Skarbowego. Następnie skontaktuj się ze swoim serwisantem, aby uruchomić procedurę wydania duplikatu;

– w przypadku zaginięcia kasy fiskalnej bezwzględnie zgłoś organom Policji ten fakt (jeśli urządzenie zaginęło w wyniku kradzieży) i niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 5 dni) powiadom o tym Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego;

– w przypadku zakończenia działalności gospodarczej czy wyczerpania się pamięci fiskalnej w urządzeniu, masz obowiązek zamknięcia urządzenia za pośrednictwem Twojego serwisu, a wygenerowany protokół zamknięcia powinieneś w ciągu 5 dni dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close