Jak wydrukować kopię paragonu

Dostęp do archiwalnych wydruków (paragonów) fiskalnych z poziomu urządzenia Leave a comment

W trakcie cyklu życia kasy czy drukarki fiskalnej może zdarzyć się sytuacja, że będziemy musieli „ponowne” wydrukować określony raport dobowy lub paragon. Konstrukcja tego typu urządzeń oczywiście uniemożliwia powtórne wygenerowanie tego samego paragonu czy raportu dobowego, jednakże dokładnie takie same informacje umieszczone są na tzw. nośniku kopii elektronicznej (urządzenia z kopią elektroniczną) czy w pamięci chronionej (urządzenia online).

Na przykładzie kasy fiskalnej Posnet Ergo, i kasy fiskalnej Novitus Nano Online zaprezentujemy kompletną procedurę uzyskania takiego wydruku.

Funkcje związane z obsługą kopii elektronicznej znajdują się w pozycji 4 menu głównego pod nazwą: KOPIA ELEKTRONICZNA. W zależności, czy szukane dokumenty pochodzą z sprzed np. tygodnia, czy były generowane w dniu dzisiejszym (a nie wykonaliśmy jeszcze raportu dobowego), wybieramy odpowiednio opcję  3: ZAWARTOŚĆ IND lub 2: ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ (operacje wykonywane w ciągu dnia zapisywane są w pamięci podręcznej, wykonanie raportu dobowego zapisuje owe operacje na kartę pamięci. Kopia wydruków z dnia bieżącego w związku z tym nie jest dostępna w zawartości karty pamięci).

Załóżmy, że wybraliśmy opcję: ZAWARTOŚĆ IND. Po zatwierdzeniu dostaniemy do wyboru dwie opcje: własna (karta znajdująca się w kasie) lub obca (karta przełożona z innej kasy). Wybieramy pierwszą pozycję. Następnie zostaniemy poproszeni o określenie zakresu dat, w którym był generowany  poszukiwany dokument. Kasa wygeneruje błąd, jeśli podamy datę spoza zakresu czasowego zapisanych danych.  Kolejny krok, to określenie rodzaju dokumentów (paragony, wydruki niefiskalne, raporty dobowe, wszystkie) a także numer początkowy i końcowy wydruków (podanie szerszego niż rzeczywisty zakresu dokumentów zostanie skorygowany przez urządzenie). Na uzyskanych wydrukach zostanie umieszczona informacja o tym, że jest to kopia.

Na każdym etapie wyboru parametrów danych z kopii elektronicznej naciśnięcie klawisza „C” spowoduje rezygnację z operacji.

W przypadku urządzeń online, postępujemy w analogiczny sposób, z tą różnicą, że zmianie ulega nomenklatura. Kopia elektroniczna to obecnie pamięć chroniona.

Uzyskiwanie dostępu do archiwalnych wydruków fiskalnych lub niefiskalnych w urządzeniach Novitus (przykład z Nano Online) jest równie proste. Po uruchomieniu urządzenia uzyskujemy dostęp do menu (F + Menu) i wybieramy kolejno:

  • (2) RAPORTY
  • (27) PAMIĘĆ CHRONIONA

Wydruki z pamięci chronionej (nie generowane bieżącego dnia) to pozycja: (271) WYDRUK DANYCH Z PAMIĘCI CHRONIONEJ.

Tutaj podobnie jak w urządzeniach Posnet należy określić typ (Paragony, Raporty, Wydruki niefiskalne, Zdarzenia, Paragony anulowane, Wszystkie) oraz zakres danych (wg dat, wg numerów, wszystko). Po zatwierdzeniu klawiszem OK kasa wydrukuje żądane pozycje.

Kopie wydruków bieżącego dnia dostępne są w pozycji (273) OSTATNI WYDRUK z podziałem na:

  • (2731) Paragon
  • (2732) Raport dobowy
  • (2733) Dowolny

Oczywiście w przypadku urządzeń z kopią elektroniczną procedura wygląda bardzo podobnie z tą różnicą, że

  • (271) – to WYDRUKI Z KOPII ELEKTRONICZNEJ, a
  • (272) – Z PAMIĘCI PODRĘCZNEJ (bieżący dzień).

W obu przypadkach (urządzenia z kopią elektroniczną i urządzenia online) producent urządzenia udostępnia darmowe oprogramowanie z poziomu którego możemy wygenerować żądane wydruki archiwalne, a także dodatkowo np. uzyskać zestawienie paragonów z numerem NIP nabywcy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close