Czy należy się zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Ulga za zakup kasy lud drukarki fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 roku Leave a comment

EDYCJA NA DZIEŃ 02.05.2019 r.

1 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. dotycząca zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Nadal będziemy mogli skorzystać z ulgi na zakup urządzenia rejestrującego w kwocie nie większej niż 700 zł, natomiast, może nie dotyczyć to każdego nabytego przez nas urządzenia.

Kasy fiskalne online w 2019 roku

Ustawa ta nakłada obowiązek stosowania urządzeń rejestrujących (fiskalnych) online. Obecne typy urządzeń z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii mają być stopniowo zastępowane przez urządzenia online. Czyli zgodnie z nowelizacją ustawy kupić możemy:

  • Kasy i drukarki fiskalne z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019 r.
  • Kasy i drukarki fiskalne z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

Zobacz kto i kiedy jest zobligowany do wymiany urządzenia fiskalnego na wersję ONLINE

Ulga na zakup kasy lub drukarki fiskalnej online.

Po 1 maja 2019 r. ulga przysługuje tylko przedsiębiorcom, na których ciąży ustawowy obowiązek wymiany urządzenia na wersję online lub tym, którzy zakładając nową działalność zdecydują się kupić swoją pierwszą drukarkę lub kasę fiskalną w wersji online!

Zwrot jest przyznawany tylko do kas online, które zostały zakupione nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

WAŻNE! Ulga na zakup pierwszego urządzenia fiskalnego w wersji z kopią papierową lub elektroniczną tylko do 30 kwietnia 2019

Osoby planujące zakup kasy lub drukarki fiskalnej z elektroniczną lub papierową kopią muszą to zrobić do końca 30 kwietnia 2019 żeby spełnić ustawowe wymagania do podstawy zwrotu pieniędzy za zakup tego urządzenia w kwocie 90% kosztów jednak nie więcej niż 700 zł na każde nowe urządzenie. 

Gdy urządzenie z kopią papierową lub elektroniczną zostanie kupione już 1 maja 2019 roku, przedsiębiorca traci prawo do ulgi z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego (lub pierwszych wielu urządzeń).

Uproszczona została procedura zwrotu / ulgi

Od 1 maja 2019 roku podatnik ubiegający się o zwrot z tytułu zakupu urządzenia rejestrującego online nie będzie musiał składać do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenia o liczbie urządzeń fiskalnych i miejscu ich używania, które miały być używane przed podatnika.

Warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać zwrot / ulgę podatkową

  • Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług. Żeby otrzymać zwrot muszą:
    • rozpocząć ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej online posiadającą homologację Głównego Urzędu Miar dla urządzeń online stosowanych w Polsce,
    • dokonać fiskalizacji kasy online nie później niż w dniu rozpoczęcia sprzedaży z użyciem urządzenia rejestrującego,
    • sporządzić przynajmniej jeden raport miesięczny
  • Podatnicy dokonujący usług zwolnionych z VAT lub sprzedaży zwolnionej z VAT składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot na rachunek bankowy wraz z kopia faktury lub innym dokumentem potwierdzającym zakup danego urządzenia. Wniosek z zwrot do pobrania [ KLIK ].

Aby utrzymać ulgę podatkową z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego online trzeba prowadzić działalność przez co najmniej 3 lata, w innym przypadku będziemy zmuszeni do zwrotu przyznanej ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close