Podpis kwalifikowany w Unii Europejskiej

Podpis kwalifikowany poza granicami Polski Leave a comment

Podpis kwalifikowany poza granicami Polski? Oczywiście. Rozporządzenie eIDAS  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r., s. 73‒114)) określa warunki uznawania przez państwa Unii Europejskiej elektronicznej identyfikacji osób fizycznych. Kwalifikowany podpis elektroniczny wydany w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej jest w pełni uznawany w pozostałych.

Oznacza to, że dokumenty biznesowe z kwalifikowanym podpisem elektronicznym zachowują swoją moc na terenie całej Unii Europejskiej. Pociąga to za sobą określone korzyści:

  • Oszczędność czasu – dokumenty możemy podpisać w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie jeśli tylko mamy dostęp do komputera/laptopa z dostępem do Internetu;
  • Oszczędność pieniędzy – podpisane dokumenty wysyłamy pocztą elektroniczną a nie kurierem;
  • Raz podpisany dokument możemy wysłać do wielu osób i instytucji;
  • Dbamy o środowisko – nie generujemy papierowych dokumentów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to także bezpieczeństwo. Po jego złożeniu jakiekolwiek zmiany dokumentu nie będą możliwe. Weryfikację podpisu uzyskamy za pomocą Eurocert (program SecureDoc) bądź np. popularnego czytnika dokumentów pdf – Adobe Readera (tylko pliki pdf).

Jak nabyć podpis kwalifikowany?

Podpis można nabyć/odnowić w Radzyminie (Stary Rynek 18). Wystawcą certyfikatu jest Eurocert. Potrzebny będzie aktualny dokument tożsamości. Sama procedura trwa kilkanaście minut w trakcie której sporządza się wniosek, podpisuje umowę oraz generuje certyfikat. Co ważne – certyfikat jest od razu aktywny i ważny przez – w zależności od wybranej opcji – okres od 1 roku do 3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close