Przeglądy urządzeń fiskalnych w okresie zawieszenia działalności Leave a comment

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z likwidacją firmy i jego następstwami w postaci m.in. zamknięcia kasy fiskalnej. W czasie zawieszenia przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełniania szeregu obowiązków, które zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem zawieszenie działalności nie zwalnia właściciela urządzeń fiskalnych od wykonywania obowiązkowych przeglądów urządzeń. Każdy przegląd musi być udokumentowany wpisem do książki serwisowej, protokołem przeglądu a także kopią faktury sprzedaży za usługę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SHOPPING CART

close