Polityka prywatności – Facebook i Instagram (fanpage i profil)

Poniższa polityka prywatności dotyczy naszych profili na Facebooku oraz Instagramie. Administratorami fanpage’a i profilu na Instagramie jest IT-Logic Daniel Kubica, Michał Sieradzki Spółka Jawna, ul. Stary Rynek 18, 05-250 Radzymin, NIP 1251611368, REGON 145800774, zarejestrowane w: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Administrator danych osobowych

Razem z Facebookiem i Instagramem (Meta Platforms Ireland Limited.) współadministratorem Twoich danych osobowych jest jest IT-Logic Daniel Kubica, Michał Sieradzki Spółka Jawna, ul. Stary Rynek 18, 05-250 Radzymin, NIP 1251611368, REGON 145800774, zarejestrowane w: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdziesz: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL, z kolei Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z administracją fanpage’a, profilu na Instagramie.

3. Przetwarzane dane

W zależności od rodzaju Twojej aktywności i Twoich ustawień prywatności profilu możemy mieć dostęp do takich danych, jak:

 • nazwa profilu, w tym np. imię i nazwisko,
 • zdjęcie profilowe (oraz inne widoczne w ramach ich ustawień publicznych),
 • dane podane w reklamowym formularzu kontaktowym,
 • informacje przekazane podczas rozmowy przez komunikatory związane z fanpage’em, profilem na Instagramie),
 • wszelkie dane, które upublicznione zostały przez Ciebie na profilu,
 • informacje podane w zamieszczonym przez Ciebie komentarzu na naszym fanpage’u, profilu instagramowym.
4. Źródło Twoich danych

Swoje dane osobowe przekazujesz nam:

 • obserwując/lajkując nasz fanpage i/lub profil na Instagramie,
 • wchodząc w interakcję z publikowanym przez nas treściami, w tym lajkując je i komentując,
 • wysyłasz do nas wiadomość za pomocą komunikatorów związanych z fanpage’em (w Messenger), profilem instagramowym,
 • zostawiasz w formularzu w ramach reklamy kontaktowej (Facebook Ads, Instagram Ads),
 • piksel Facebooka.
5. Bezpieczeństwo danych

Zasadniczą rolę w ochronie Twoich danych osobowych odpowiadają serwisy Facebook i Instagram posiadające własne polityki prywatności. Znajdują się w nich informacje dotyczące podejmowanych środków w tym zakresie.

Z naszej strony podejmowana działania są ograniczone. Na bieżąco sprawdzany stan infrastruktury technicznej, przechodzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych, chronimy dostęp do fanpage’a i profilu.

6. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
 • obsługa fanpage’a,
 • obsługa wiadomości,
 • marketing/remarketing, w tym przedstawianie oferty reklamowej.

Obsługa fanpage’a

Twoje interakcja z naszym fanpage’em/profilem często rozpoczyna się w momencie, gdy zdecydujesz się na jego zaobserwowanie lub polubienie. Wtedy wchodzisz na listę naszych obserwatorów/fanów, do której to listy mamy dostęp.

Możesz też wchodzić w interakcje, reagując na opublikowane przez nas materiały i pozostawiając komentarze.

W dowolnym momencie możesz edytować komentarze, odklikiwać polubienia i zrezygnować z obserwacji fanpage’a/profilu. Dopóki tego nie zrobisz, ślad Twojej obecności będzie dostępny.

Obsługa wiadomości

Gdy wysyłasz nam wiadomości za pomocą fanpage’a/profilu, siłą rzecz przekazujesz nam swoje dane, w postaci nazwy użytkownika czy wizerunku oraz wszelkie informacje, które zdecydujesz się przekazać w wiadomości. Są one archiwizowane przez narzędzia Facebooka. Cały czas masz wgląd do wysłanych do nas wiadomości. Masz możliwości ich usunięcia i/lub poproszenia administracji o usunięcia konwersacji.

Marketing/remarketing

Dzięki Facebook Ads publikujemy reklamy, które są kierowane do określonych grup odbiorców, bez wykorzystania ich konkretnych danych osobowych. Grup mogą być związane chociażby z lokalizacją, na której znajdując się dani użytkownicy, podane przedziały wiekowe, zainteresowania lub typ wykonywanej działalności.

W przypadku reklam kontaktowych przetwarzamy konkretne dane pozostawione przez Ciebie w komentarzu w celu przedstawienia Ci oferty reklamowej, którą wyraziłeś zainteresowanie.

Korzystamy również z piksela Facebooka umieszczonego na naszej stronie internetowej. Dzięki tej technologii serwis wie, że jego użytkownik korzystał ze strony.  Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek na urządzeniu użytkownika. Ze swojej strony nie przekazujemy żadnych dodatkowych danych serwisowi Facebook.

7. Przechowywanie danych na Facebooku/Instagramie

Twoje dane w serwisach Facebook i Instagram są przechowywane na zasadach podanych w ich regulaminach i politykach prywatności. Jako administrator fanpage’a, profilu nie mam możliwości usunięcia Twoich danych z obu serwisów. Jako użytkownik sam możesz usunąć bądź dezaktywować czasowo własny profil.

8. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W przypadku Twoich danych osobowych w serwisach Facebook/Instagram dostęp do nich mają pracownicy w firmie zajmujący się obsługą profilu/fanpage’a w zakresach wymienionych w dziale 6.

W razie zaistnienia takiej konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

9. Przekazywanie danych osobowych do organizacji międzynarodowych i państw trzecich

Nasza firma nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzecich/organizacji międzynarodowych. Nie odpowiadamy też, w jaki sposób Facebook lub Instagram postępują z Twoimi danymi osobowymi w tym zakresie. Bieżące informacje na temat znajdują się w politykach prywatności danych serwisów.

10. Statystyki

Za pomocą udostępnionych przez serwisy narzędzi, mamy możliwość prowadzenia statystyk związanych z aktywnością naszych odbiorców na naszym fanpage’u/profilu. Informacje są anonimowe i pozwalają na badanie jakości podejmowanych przez nas działań związanych z obsługą fanpage’a/profilu.

11. Reklamy w serwisach Facebook/Instagram

Korzystamy z narzędzi reklamowych Facebooka i Instagrama, dzięki którym z naszymi płatnymi reklamami możemy dotrzeć do określonej grupy docelowej. Wspomniane narzędzia nie pozwalają na Twoją identyfikacja.

Identyfikacja jest możliwa jedynie wtedy, jeśli za pomoc reklamy kontaktowej zdecydujesz się wysłać do nasz wiadomość lub zostawić swoje dane za pomocą formularza.

12. Twoje uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Na działania przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Cookies

Wykorzystywane pliki cookies pochodzą z serwisów Facebook/Instagram. Nie mamy wpływu na operacje wykonywane w oparciu o cookies przez Facebook/Instagram.

  SHOPPING CART

  close